All Posts By

Martin Jacobs

Nieuwsbrief Mei 2018

By | Nieuwsbrieven

Dit jaar zijn Theo Mosch en Monique op de Weegh-Mosch van 25 april tot en met 5 mei 2018 afgereisd naar Sri Lanka voor de stichting. Dit jaar werden zij vergezeld door 4 bevriende ondernemers, te weten Marc-Jan Hollenberg, Mirjam Gootjes, Klaas Keizer en Theo Dijkstra + familie. Ook was Tom op de Weegh, de zoon van Monique mee om aan zijn profielwerkstuk te werken met als thema “de impact van microkredieten voor tsunami slachtoffers in Sri Lanka”
Deze 10 dagen stonden in het teken van de volgende projecten:

  • Renovatie Jongensweeshuis Jayanthi
  • Bezoek aan meisjesweeshuis Visaka
  • Training voor Studenten en Ondernemers
  • Gevangenis
  • Microkredieten
  • Studenten
  • Schoolkinderen

Hieronder zullen we puntsgewijs een update geven. We hebben enorm veel kunnen doen dus het is een lange nieuwsbrief. Ga er maar even goed voor zitten 🙂

Renovatie jongensweeshuis Jayanthi

Dankzij jullie gulle donaties voor de “dakplaten” voor het jongensweeshuis hebben we de renovatie kunnen starten. Met het ingezamelde geld kunnen we alles doen wat nodig is om de kinderen in dit weeshuis weer een menswaardig bestaan te geven. De renovatie vordert gestaag en de verwachting is dat alle werkzaamheden eind juni voltooid zullen zijn. Als alle werkzaamheden klaar zijn zullen we jullie in een aparte mail een update sturen!

Slaapzaal en keuken voor de renovatie:

En op dit moment:

Bezoek aan meisjesweeshuis Visaka

Ook hebben we een bezoek gebracht aan het meisjesweeshuis dat we vorig jaar hebben ondersteund met een opknapbeurt en een schoolreisje voor alle meisjes. Dit jaar hebben we hier wederom de Girls4Girls enveloppen uitgedeeld en op verzoek hebben we een heleboel ondergoed gekocht voor de meiden. De meiden vroegen ons om een schoolreisje (ze hadden het nog steeds over vorig jaar!) en als je bedenkt dat ze nooit ergens anders komen dan school en het weeshuis, dan is het wel erg leuk om dit te kunnen faciliteren.
Gelukkig waren er twee ondernemers bereid om de kosten op zich te nemen zodat alle 36 meisjes binnenkort op een twee daagse trip naar Sygeria en Pollonaruwa kunnen gaan (als de toestemming van de overheid binnen is). Dit is zowel educatief als een hele bijzondere ervaring voor hen. Ze waren in ieder geval heel blij ons weer te zien!

Training voor studenten en ondernemers

Ons top-trainers duo Marc-Jan en Mirjam hebben twee dagen training verzorgd in het nabijgelegen trainingscentrum. Wat een impact heeft dit gehad en direct de vraag naar meer…. Heel gaaf! 40 studenten en een kleine 20 ondernemers hebben gewerkt aan hun Droom(ambitie) en de weg er naartoe. We hopen hier volgend jaar een vervolg aan te kunnen geven, want de feedback was overweldigend.

Gevangenis

Zoals jullie weten spannen we ons al een aantal jaar in voor de vrouwen met kinderen in de gevangenis van Kalutara. Kinderen tot 5 jaar oud mogen hier verblijven met hun moeder. Afgelopen maanden hebben we sanitair, tegels, cement en verf gesponsord, zodat de slaap/woonzaal van de moeders nu 100% beter leefbaar is en iedereen in een bed kan slapen in plaats van op de betonnen vloer (ja…ook de kinderen/baby’s sliepen daarop…). En er zijn nu 3 toiletten gerealiseerd en 2 douches … in plaats van een gat in de grond en een regenton met water erin. Hoogtepunt van deze reis is dat we het voor elkaar hebben gekregen dat we binnenkort mogen starten met Engelse les voor alle gevangen vrouwen die deze cursus willen volgen. Het is een zeer nuttig tijdverdrijf en het versterkt de positie van deze vrouwen als zij vrij komen en weer een werkend bestaan zullen moeten vormgeven.

Slaapzaal voor:

Slaapzaal na:

Microkredieten

We hebben momenteel 67 microkredieten lopen, voor heel diverse kleine ondernemingen zoals een klein winkeltje, een naaimachine, gedroogde vis, netten om op garnalen te kunnen vissen, een beautysalon…van alles. We zijn erachter gekomen dat de man die het geld iedere maand moet innen niet “streng” genoeg is geweest en er dus te weinig geld retour is gekomen. En natuurlijk zijn er schrijnende gevallen waar we graag een uitzondering voor maken, maar over het algemeen is het gemakzucht om een maandje (of meer…) over te slaan. Tijdens deze reis hebben Klaas en Monique zich hierop gestort. Allereerst hebben we het volledige overzicht bijgewerkt, daarna huisbezoeken gedaan, ultimati gegeven voor uiterlijke betaling en inlopen van achterstanden. Cultureel gezien is onze Hollandse directe en confronterende aanpak best spannend, maar de meeste mensen zijn komen betalen en er zijn duidelijke afspraken. In 1 geval hebben we besloten om de politie in te schakelen en daarmee nemen we indirect het besluit om iemand naar de gevangenis te sturen. Moeilijk, maar wel het juiste besluit… en gelukkig zijn er ook vele succesverhalen. Een van de eerste mensen die wij hebben geholpen mijn zijn “kaneel” business is trots komen vertellen hoe goed hij het doet en op welke wijze hij zelfstandig zijn business aan het uitbreiden is. Heel inspirerend!

Wat we ook gerealiseerd hebben is een Pilot Project voor Mini-Micokredieten voor 34 vrouwen. Vanuit de overheid is ons gevraagd of wij dit project willen financieren en zij zetten daar tegenover dat zij het gehele contractuele stuk + de inning van het geld voor ons regelen. Met toezegging van financiering van een van de ondernemers konden we ter plekke 33 dames erg blij maken met het realiseren van hun ondernemersplannen.
Inmiddels zijn alle contracten getekend en zijn de dames gestart.

Studenten

We hebben alle 23 studenten die we maandelijks ondersteunen gezien en gesproken. De meesten hebben ook deelgenomen aan de training van Marc Jan en Mirjam. Het blijft ontroerend om te zien hoe slim en gemotiveerd deze kinderen zijn en hoe dankbaar ze zijn voor de financiële steun die het mogelijk maakt om een opleiding te volgen. Ook hebben we weer 15 aanvragen binnen van echt arme kinderen die graag willen studeren, maar van wie de ouders het echt niet kunnen betalen. Daar gaan we volgende keer mee aan de slag.

Schoolkinderen

.

Dankzij de succesvolle whats-app actie hebben we genoeg geld opgehaald om de beoogde 150 kinderen weer een jaar naar school te sturen door ze een uniform, een schooltas en een schoolset te geven zodat ze weer een jaar vooruit kunnen. Blije koppies als dank!

Hoogtepunten van deze reis.

Zoals jullie kunnen lezen hebben we heel veel gedaan (en kunnen doen dankzij jullie!!!) en is het een aaneenschakeling van intense momenten geweest.
Als we dan toch iets mogen noemen, dan zijn er twee hoogtepunten die we graag apart nog willen benoemen. Allereerst de kracht van de groep. We zijn met 4 bevriende ondernemers op reis gegaan en wat was dat gaaf. Niet alleen zijn we heel complementair aan elkaar, maar we hebben met elkaar zoveel kunnen realiseren, bespreken en ontwikkelen.
Dankjulliewel Marc Jan, Mirjam, Klaas, Tom, Theo en lieve familieleden Ageeth, Mirthe, Bern en Ferre!

Een tweede hoogtepunt dat we graag willen benoemen is de middag die wij hebben georganiseerd voor de jongens uit het weeshuis. Stoelendans, spelen, touwtrekken, muziek en dans en een hapje eten op het strand. En met een gevulde Boys4Boys envelop weer naar huis.
Voor de meeste jongens was het de eerste kennismaking met de zee. Terwijl ze er minder dan 2 kilometer vandaan wonen…
Simpel concept, maar onwijs gezellig en leuk. Hoogtepunt van de Singalezen was dat ze van ons wonnen met touwtrekken. Hilariteit alom ?

Speciale dank:

Zoals altijd gaat onze speciale dank uit naar Nilantha. Hij is onze ogen, oren en drijvende kracht voor de Stiching ter plekke. Zijn inzet voor de stichting is enorm groot. Hij kent iedereen, regelt alles en onderhandelt alle prijzen voor ons ☺.
Nilantha is, naast al zijn werk voor de stichting, ook de trotse eigenaar van hotel Coconut Bay (www.hotelcoconutbay.com)
Mocht je ooit overwegen naar Sri Lanka te gaan, dan adviseren we je van harte om via Nilantha je hotels, tours en mogelijk ayurvedische behandeling te boeken. Wij brengen hem graag met je in contact.
November 2018 gaan we weer naar Sri Lanka. Mocht je vragen hebben of iets willen bijdragen (in welke vorm dan ook), laat het ons dan gerust weten.
Hartelijke groet,

Namens Stichting Kalapuwa
Theo & Monique

Nieuwsbrief maart 2017

By | Nieuwsbrieven

Van 26 februari 2017 tot en met 15 maart 2017 is Paul weer naar Sri-Lanka geweest om een vervolg te geven aan ons project.

Eind januari hebben we een 20 foot container gestuurd naar Sri-Lanka met veel hulpgoederen zoals rolstoelen, campingbedjes, rollators, kleding, speelgoed en vele andere goederen. Met dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen zoals Splash Toys, leverancier van Speelgoed, De Speelgoedbank van Amersfoort, de Kledingbank van Amersfoort. Paul heeft samen met de hulpverleners deze goederen uitgereikt aan een startende crèche. Ongeveer 300 kinderen mochten kleding en wat speelgoed uitzoeken. Al met al een daverend succes en voor herhaling vatbaar.

We hebben met de rollators en rolstoelen veel ouderen kunnen helpen om weer mobiel te worden. De rollator is onbekend in Sri-Lanka maar nu niet meer. Jammer genoeg is de foto mislukt van een gelukkige oudere die met Rollator weer over het schiereiland loopt (wordt vervolgd).
Ook deze keer hebben we weer 75 kinderen geholpen met een uniform, boeken, rugtas en schoenen om naar school te kunnen gaan. Dit zijn families die we niet kunnen helpen met een micro-krediet om een bestaan op te bouwen, veelal gebroken families waarvan ouder(s) overleden zijn tijdens de Tsunami en waarvan de kinderen met lege handen staan als wij ze niet helpen. Hier helpen we ook kinderen die buiten het schiereiland wonen, vaak onder bizarre omstandigheden.

Ons Gemeenschapshuis (Coconut Bay)

Het gemeenschapshuis draait op volle toeren, 6 families hebben hier een bestaan, het hotelgedeelte gaat prima, vele toeristen vinden hun weg om hier een paar dagen te verblijven. Op Booking.com krijgt Coconut Bay een 9.1. Nilantha, de beheerder van het gemeenschapshuis, is een rots in de branding.

Als voormalig tourgids door Sri Lanka organiseert hij ook tours voor toeristen. Kijk op Hotelcoconutbay.com voor meer info.
M.a.w. wanneer je van plan bent om naar Sri Lanka op vakantie te gaan, zie hier de start van een fantastisch avontuur.

Ouderen

Nu het hotel goed loopt (financieel) gaan we vanaf mei dit jaar voor de alleenstaande ouderen op het schiereiland een paar keer in de week een eenvoudige maaltijd organiseren. De doelgroep is een groep van 21 ouderen boven de 80 jaar die alleenstaand zijn en geen inkomen hebben en dus afhankelijk zijn van hun omgeving.
Nu we alle families (146) op het schiereiland hebben geholpen die we konden helpen is onze focus veranderd naar: opleiding kinderen. De toekomst van het land. Heel Sri Lanka kunnen we niet helpen, dus hebben we besloten als stichting om ook de controle te houden met wat we doen, niet buiten het Schiereiland te gaan met het verstrekken van onze micro-kredieten maar wel om zoveel mogelijk kinderen te helpen met een passende opleiding

Nieuwsbrief september 2017

By | Nieuwsbrieven

Van 21 september tot 2 oktober zijn Paul Davenport en Theo Mosch in Sri-Lanka geweest om verder te gaan met ons project.

Dit keer stond ons bezoek in het teken van de volgende projecten:

  • Weeshuis voor Jongens
  • Mikrokredieten
  • Onze studenten

Weeshuis voor jongens

Voor volgend jaar mei staat ons een groot project te wachten, het Weeshuis voor jongens (zie foto) is aan een grote opknapbeurt toe. In het recente verleden zaten hier 50/60  jongens van 3 tot 18 jaar ( allen Wees) maar gezien de huidige toestand van de slaapzaal zitten hier nu nog maar 17 jongens op elkaar in het enige gebouw wat nog bruikbaar is. Paul en ik hebben een gedetailleerde inventarisatie gemaakt van wat er allemaal gedaan moet worden om het weeshuis weer bewoonbaar te maken en willen dat volgend jaar mei gaan realiseren. De eerste werkzaamheden vangen volgend jaar maart al aan (nieuw dak) om vervolgens binnen alle aanpassingen te doen. Afronding vindt dan plaats wanneer wij in begin mei weer in Sri-Lanka zijn.

De zwager van onze hulpverlener Nilantha is bouwkundige en heeft met ons de bouwkundige inventarisatie gedaan en ons daarna toegezegd dit project samen met Nilantha onbezoldigd te begeleiden.

De eerste aanpassing is reeds gedaan. We hebben het weeshuis van een nieuwe waterput voorzien.

Mikro kredieten

Op de foto ziet u iemand die wij 2 jaar geleden een Mikrokrediet hebben gegeven om een visdrogerij te beginnen. Bescheiden gestart maar al gauw was de ruimte waar hij werkte te klein en is hij verhuisd naar een grotere ruimte net buiten het schiereiland. Inmiddels heeft hij twee mensen in dienst genomen om de werkzaamheden te doen. Zijn vraag was om een aanvullend krediet te krijgen om het aantal vissoorten uit te kunnen breiden om te drogen. Het probleem is dat deze vissoorten maar een paar maanden per jaar te koop zijn en hij dan deze soorten voor een heel jaar moet inkopen. Wij hebben hem een aanvullend krediet gegeven van 300.000 rupees = € 1.750 om zijn bedrijf verder uit te breiden.

 

Ondersteuning studenten

Dit is iets waar we bijzonder enthousiast over zijn. Het is echt fantastisch om te zien hoe onze studenten omgaan met de hulp die wij ze bieden. Op verschillend niveau , lagere school, HBO en universiteit, alle 22 studenten gaan volgens schema, of beter.