Category

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief maart 2017

By | Nieuwsbrieven

Van 26 februari 2017 tot en met 15 maart 2017 is Paul weer naar Sri-Lanka geweest om een vervolg te geven aan ons project.

Eind januari hebben we een 20 foot container gestuurd naar Sri-Lanka met veel hulpgoederen zoals rolstoelen, campingbedjes, rollators, kleding, speelgoed en vele andere goederen. Met dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen zoals Splash Toys, leverancier van Speelgoed, De Speelgoedbank van Amersfoort, de Kledingbank van Amersfoort. Paul heeft samen met de hulpverleners deze goederen uitgereikt aan een startende crèche. Ongeveer 300 kinderen mochten kleding en wat speelgoed uitzoeken. Al met al een daverend succes en voor herhaling vatbaar.

We hebben met de rollators en rolstoelen veel ouderen kunnen helpen om weer mobiel te worden. De rollator is onbekend in Sri-Lanka maar nu niet meer. Jammer genoeg is de foto mislukt van een gelukkige oudere die met Rollator weer over het schiereiland loopt (wordt vervolgd).
Ook deze keer hebben we weer 75 kinderen geholpen met een uniform, boeken, rugtas en schoenen om naar school te kunnen gaan. Dit zijn families die we niet kunnen helpen met een micro-krediet om een bestaan op te bouwen, veelal gebroken families waarvan ouder(s) overleden zijn tijdens de Tsunami en waarvan de kinderen met lege handen staan als wij ze niet helpen. Hier helpen we ook kinderen die buiten het schiereiland wonen, vaak onder bizarre omstandigheden.

Ons Gemeenschapshuis (Coconut Bay)

Het gemeenschapshuis draait op volle toeren, 6 families hebben hier een bestaan, het hotelgedeelte gaat prima, vele toeristen vinden hun weg om hier een paar dagen te verblijven. Op Booking.com krijgt Coconut Bay een 9.1. Nilantha, de beheerder van het gemeenschapshuis, is een rots in de branding.

Als voormalig tourgids door Sri Lanka organiseert hij ook tours voor toeristen. Kijk op Hotelcoconutbay.com voor meer info.
M.a.w. wanneer je van plan bent om naar Sri Lanka op vakantie te gaan, zie hier de start van een fantastisch avontuur.

Ouderen

Nu het hotel goed loopt (financieel) gaan we vanaf mei dit jaar voor de alleenstaande ouderen op het schiereiland een paar keer in de week een eenvoudige maaltijd organiseren. De doelgroep is een groep van 21 ouderen boven de 80 jaar die alleenstaand zijn en geen inkomen hebben en dus afhankelijk zijn van hun omgeving.
Nu we alle families (146) op het schiereiland hebben geholpen die we konden helpen is onze focus veranderd naar: opleiding kinderen. De toekomst van het land. Heel Sri Lanka kunnen we niet helpen, dus hebben we besloten als stichting om ook de controle te houden met wat we doen, niet buiten het Schiereiland te gaan met het verstrekken van onze micro-kredieten maar wel om zoveel mogelijk kinderen te helpen met een passende opleiding

Nieuwsbrief september 2017

By | Nieuwsbrieven

Van 21 september tot 2 oktober zijn Paul Davenport en Theo Mosch in Sri-Lanka geweest om verder te gaan met ons project.

Dit keer stond ons bezoek in het teken van de volgende projecten:

  • Weeshuis voor Jongens
  • Mikrokredieten
  • Onze studenten

Weeshuis voor jongens

Voor volgend jaar mei staat ons een groot project te wachten, het Weeshuis voor jongens (zie foto) is aan een grote opknapbeurt toe. In het recente verleden zaten hier 50/60  jongens van 3 tot 18 jaar ( allen Wees) maar gezien de huidige toestand van de slaapzaal zitten hier nu nog maar 17 jongens op elkaar in het enige gebouw wat nog bruikbaar is. Paul en ik hebben een gedetailleerde inventarisatie gemaakt van wat er allemaal gedaan moet worden om het weeshuis weer bewoonbaar te maken en willen dat volgend jaar mei gaan realiseren. De eerste werkzaamheden vangen volgend jaar maart al aan (nieuw dak) om vervolgens binnen alle aanpassingen te doen. Afronding vindt dan plaats wanneer wij in begin mei weer in Sri-Lanka zijn.

De zwager van onze hulpverlener Nilantha is bouwkundige en heeft met ons de bouwkundige inventarisatie gedaan en ons daarna toegezegd dit project samen met Nilantha onbezoldigd te begeleiden.

De eerste aanpassing is reeds gedaan. We hebben het weeshuis van een nieuwe waterput voorzien.

Mikro kredieten

Op de foto ziet u iemand die wij 2 jaar geleden een Mikrokrediet hebben gegeven om een visdrogerij te beginnen. Bescheiden gestart maar al gauw was de ruimte waar hij werkte te klein en is hij verhuisd naar een grotere ruimte net buiten het schiereiland. Inmiddels heeft hij twee mensen in dienst genomen om de werkzaamheden te doen. Zijn vraag was om een aanvullend krediet te krijgen om het aantal vissoorten uit te kunnen breiden om te drogen. Het probleem is dat deze vissoorten maar een paar maanden per jaar te koop zijn en hij dan deze soorten voor een heel jaar moet inkopen. Wij hebben hem een aanvullend krediet gegeven van 300.000 rupees = € 1.750 om zijn bedrijf verder uit te breiden.

 

Ondersteuning studenten

Dit is iets waar we bijzonder enthousiast over zijn. Het is echt fantastisch om te zien hoe onze studenten omgaan met de hulp die wij ze bieden. Op verschillend niveau , lagere school, HBO en universiteit, alle 22 studenten gaan volgens schema, of beter.