Skip to main content
 

Ondernemerschap

In 2013 waren de oprichters van Stichting Kalapuwa op vakantie in Sri Lanka. Zij zagen daar een groot aantal mensen handmatig een net uit de zee trekken. Zij vroegen waarom deze mensen niet aan het vissen waren met een boot? Het antwoord was dat door de tsunami alle boten waren vergaan en dat er geen geld was voor nieuwe boten, maar ook dat de banken de mensen het geld niet wilden lenen.
Hieruit is het idee ontstaan om deze groep kansarme mensen die wel een grote mate van ondernemerschap toonden, door middel van micro kredieten, weer aan het werk te helpen. De Stichting is opgericht en daarna is er een start gemaakt met 5 microkredieten voor Catamarans – de vissersboten die de Singalezen altijd gebruikten. Momenteel (2019) heeft de Stichting een 100 actieve microkredieten lopen om ondernemers een kans te geven hun eigen business te starten en in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
De stichting heeft nadrukkelijk geen winstoogmerk en heeft als enige doel om mensen economisch zelfstandig te maken, zodat ook hun families hiervan profiteren en dit ten goede komt aan de algehele kwaliteit van leven en ontwikkeling op het eiland.
De spelregels zijn helder:

  • De ondernemer komt met een beknopt business plan en locatie
  • Vanuit de stichting gaan wij op huisbezoek en kijken we of het een haalbaar plan is
  • De ondernemer krijgt het microkrediet toegewezen of niet
  • Indien wel, dan tekent hij/zij de overeenkomst, krijgt de check en gaat akkoord met de maandelijkse betaaltermijn.
  • Vanuit de stichting controleren wij of de business daadwerkelijk is gestart
  • Wij rekenen geen rente (dit is uniek in Sri Lanka) en het bedrag moet in 36 maanden worden terugbetaald.
  • Indien de ondernemer de eerste 24 maanden alle termijnen op tijd en volledig heeft betaald, schelden we de laatste 12 maanden kwijt.
  • Vanuit de stichting zijn wij minimaal 3 keer per jaar aanwezig op Kalapuwa en spreken en bezoeken wij de ondernemers. Dit geeft ons de kans om de ondernemers te bezoeken, aan te spreken als het niet goed gaat, met hen mee te denken en te evalueren.

Workshops

Mikrokredieten