Onze twee kanjers van Engelse leraren, Tharanga en Dunya, geven momenteel op 4 lokaties Engelse les:

  • In Kalutara op twee lokaties in woonwijken, waar kansarme kinderen tegen een hele kleine vergoeding (Euro 0,60) Engelse les mogen volgen. Zij krijgen van ons de boeken.
  • In het meisjesweeshuis krijgen alle meisjes (ongeveer 40) twee keer per week Engelse les.
  • In de vrouwengevangenis wordt Engelse les aangeboden en mogen vrouwen hier vrijwillig aan meedoen. De gedachte hier achter is dat wanneer deze vrouwen vrij komen, zij meer kans hebben op een baan in het tourisme omdat ze dan ook een woordje Engels spreken.