Het Jayanti Childrens Home is een jongensweeshuis dat een roerige tijd achter de rug heeft. In 2013 is bekend geworden dat de voormalig beheerder de jongens heeft misbruikt. Een deel van de jongens is toen naar 5 andere weeshuizen overgeplaatst. Een aantal jaar geleden is Dhr. Gumara aangesteld als beheerder en hij heeft ervoor gezorgd dat de rust en regelmaat is wedergekeerd, de jongens allemaal weer “thuis” zijn gekomen en heeft hij gezorgd voor een aantal donaties om het weeshuis op te knappen.
In 2018 hebben wij besloten hen te helpen, omdat er een levensgevaarlijke situatie was ontstaan doordat het dak op instorten stond. Inmiddels is de renovatie een feit en voeren we gesprekken met de lokale overheid om de slaapzaal te mogen openen, omdat zij hier goedkeuring voor moeten geven.
Vanuit onze stichting geven wij wekelijks Engelse les en Wiskunde les aan de jongens in het weeshuis. Deze lessen vinden plaats in het weeshuis zelf. Iedere keer dat we in Sri Lanka zijn bezoeken we Dhr. Gumara en kijken we wat we op dat moment kunnen betekenen. Per reis proberen we ook een leuke middag te organiseren voor de jongens met spelletjes, samen eten, dansen op muziek en als afsluiting een kadootje.